0 השכרת חדרי ישיבות של ���� �������������� ���������� +1