חללי עבודה של ������������������������������ ������������������������������ +1